Novaerus

För fullständig information gå till: 

www.novaerus.se


eller läs mer nedan 

Nu, mer än någonsin, är det viktigt att skydda din personal, kunder och affärsverksamhet!

 

Novaerus produkter har i oberoende tester bevisats

ta bort 99,99% av virus och bakterier i luft

 

Utöver Coronavirus tar Novaerus luftrenare bort många andra virustyper, bakterier, mögelsporer, miljöföroreningar, VOC´s och andra skadliga partiklar 

 

Den avgörande skillnaden mot konkurrerande tekniker på marknaden är den patenterade plasmateknikens förmåga att inte bara fånga dessa partiklar utan oskadliggöra dem på molekylärnivå. Och det helt utan biprodukter. Med enbart HEPA- och kolfilterteknik kan skadliga partiklar kolonisera inuti luftrenaren för att sedan med förnyad kraft sprida sig till omgivningen igen.

Plasmatekniken är helt ofarlig för människa och miljö


 

 

Fallstudieexempel

Företaget Linde minskade sjukfrånvaron bland sina anställda med 40% under en fem månader lång fallstudie genom användandet av Novaerus luftrenare i sin 150 kvm stora kontorslokal

Läs hela fallstudien

 

 

Tabellen visar resultaten av oberoende laboratorietester som gjorts på Novaerus teknik

 

 

Den unika och patenterade tekniken NanoStrike utgår från plasmabaserad nanoteknologi som inte bara fångar patogena mikroorganismer utan också oskadliggör dem på DNA-nivå. Detta sker på mindre än en sekund när partiklarna kommer i direktkontakt med det magnetfält som plasmaspolarna inuti luftreningsprodukterna skapar. Tekniken är helt ofarlig för människa och miljö.

 

 

 

Renare luft ger renare ytor och händer 

I förlängningen reduceras sjukfrånvaro, sjukskrivningar och psykisk ohälsa vilket ger friskare personal och bättre prestationer

Säkra upp ert virusskydd och hygienprotokoll när vi nu återvänder till våra arbetsplatser!

 

 

Investeringen betalar sig från första dagen!

  

Intresserad?

Du finner kompletterande information här! 

2020-08-24

Nyheter från Tre Röda aug 2020

Länge sedan sist...

             ...och tiderna har sannerligen förändrats!
 

Vår senaste nyhet Novaerus
har i oberoende tester bevisats 
ta bort

99,99% av coronavirus i luft


Novaerus nanoteknologi är helt ofarlig för människa och miljö

 

Tillsammans med kontamineringsmattan noopli (f.d. SimStep)
dvs. mattan som tar bort det man drar in via skosulor och vagnshjul...


...skapas en unik möjlighet för Dig,
            dina medarbetare och kunder att 

i en säkrare form öppna upp verksamheten igen 

 


I förlängningen reduceras sjukfrånvaro,
sjukskrivningar och psykisk ohälsa

vilket ger

friskare personal och bättre prestationer 

 

Investeringen betalar sig från första dagen!

 

Utöver COVID-19 blir din miljö samtidigt fri från andra virustyper, bakterier, mögelsporer, VOC och 
andra skadliga partiklar

 

Köp eller leasa den modell som passar för ditt syfte; 
kontor, mötesrum, behandlingsrum, tandläkarmottagningar,
skolor, butiker, bostäder, hotell lobbyer och receptioner 
för att nämna några

 

Med vänliga hälsningar
Liliane, Thomas & co

Kontor:
E-post:
08-560 200 22
info@treroda.se
old.treroda.se

Tre Röda AB


Denna företagsmarknadsföring är avsedd för företagsadresser. Marknadsföringslagen tillåter att skicka information till företag - även kallad juridiska personer. Exempel på enheter är företag, föreningar, stiftelser och kommuner. Vi marknadsför endast företagstjänster på  denna adress. Önskar du avregistrera dig från framtida utskick, klicka på länken nedan.
Jag vill avregistrera mig från Tre Rödas nyhetsbrev

 

 

 

 
Drivs av: it-solutions 4 U AB