Monitorering / svarstidsmätning
CapMon övervakar hela IT-infrastrukturen (nätverksenheter, servrar, tjänster, applikationer och databaser) och ger en snabb statusöverblick på de övervakade enheterna.

CapMon bevakar och samlar in information ifrån IT och dess tillämpningar. CapMon kräver ingen installation av extra mjukvara på enheter i nätverket. CapMon har ett överskådligt, modernt och användarvänligt baserat gränssnitt.

Varje överskridet gränsvärde rapporteras omedelbart, t.ex. via e-post eller SMS, vilket säkerställer snabb och effektiv felsökning.

Inbyggd SLA funktion
Med CapMon’s avancerade SLA-kontroll kan Ni skapa Era egna SLA grupper, dessa kan kontrolleras individuellt .
Som ett exempel kan en grupp inkludera en blandning av servrar, system, tjänster och applikationer.
Nätverksövervakning och svartidsmätning på ett enkelt sätt!

Mer info!

2020-08-24

Nyheter från Tre Röda aug 2020

Länge sedan sist...

             ...och tiderna har sannerligen förändrats!
 

Vår senaste nyhet Novaerus
har i oberoende tester bevisats 
ta bort

99,99% av coronavirus i luft


Novaerus nanoteknologi är helt ofarlig för människa och miljö

 

Tillsammans med kontamineringsmattan noopli (f.d. SimStep)
dvs. mattan som tar bort det man drar in via skosulor och vagnshjul...


...skapas en unik möjlighet för Dig,
            dina medarbetare och kunder att 

i en säkrare form öppna upp verksamheten igen 

 


I förlängningen reduceras sjukfrånvaro,
sjukskrivningar och psykisk ohälsa

vilket ger

friskare personal och bättre prestationer 

 

Investeringen betalar sig från första dagen!

 

Utöver COVID-19 blir din miljö samtidigt fri från andra virustyper, bakterier, mögelsporer, VOC och 
andra skadliga partiklar

 

Köp eller leasa den modell som passar för ditt syfte; 
kontor, mötesrum, behandlingsrum, tandläkarmottagningar,
skolor, butiker, bostäder, hotell lobbyer och receptioner 
för att nämna några

 

Med vänliga hälsningar
Liliane, Thomas & co

Kontor:
E-post:
08-560 200 22
info@treroda.se
old.treroda.se

Tre Röda AB


Denna företagsmarknadsföring är avsedd för företagsadresser. Marknadsföringslagen tillåter att skicka information till företag - även kallad juridiska personer. Exempel på enheter är företag, föreningar, stiftelser och kommuner. Vi marknadsför endast företagstjänster på  denna adress. Önskar du avregistrera dig från framtida utskick, klicka på länken nedan.
Jag vill avregistrera mig från Tre Rödas nyhetsbrev

 

 

 

 
Drivs av: it-solutions 4 U AB