apw / IMRAK - VERAK - BLADE etc.


apw Electronics is the leading company in designing and producing a wide range of enclosures, 19” rackmount cabinet and consolle.

apw’s products are used in the fields of datacom, telecommunications, as well as for audio/video, industrial and safety transmissions. These products consolidate and protect equipment, often considered as “critical”, and can perfectly adapt to recent technological evolutions.

apw can satisfy the needs of a market which is characterised by the most heterogeneous demands, thanks to its global strategy of solutions designed to offer different product platforms to the OEM and “distribution” channels

Rack/Enclosures
IMRAK 1400  


BLADE S-MAX

and here a
short description

IMAGE   VERAK S-MAX
VERAK EMC   VERAK IP
IMRAK 310   IMRAK 410
IMRAK 610   IMLAN
MiniDataCenter   IMSUITE
         
Remote Control   Subrack & Case Frame
Remote Controlling   EURO 90
         
Products Catalog
complete product range
(172 pages)


 

 

2020-08-24

Nyheter från Tre Röda aug 2020

Länge sedan sist...

             ...och tiderna har sannerligen förändrats!
 

Vår senaste nyhet Novaerus
har i oberoende tester bevisats 
ta bort

99,99% av coronavirus i luft


Novaerus nanoteknologi är helt ofarlig för människa och miljö

 

Tillsammans med kontamineringsmattan noopli (f.d. SimStep)
dvs. mattan som tar bort det man drar in via skosulor och vagnshjul...


...skapas en unik möjlighet för Dig,
            dina medarbetare och kunder att 

i en säkrare form öppna upp verksamheten igen 

 


I förlängningen reduceras sjukfrånvaro,
sjukskrivningar och psykisk ohälsa

vilket ger

friskare personal och bättre prestationer 

 

Investeringen betalar sig från första dagen!

 

Utöver COVID-19 blir din miljö samtidigt fri från andra virustyper, bakterier, mögelsporer, VOC och 
andra skadliga partiklar

 

Köp eller leasa den modell som passar för ditt syfte; 
kontor, mötesrum, behandlingsrum, tandläkarmottagningar,
skolor, butiker, bostäder, hotell lobbyer och receptioner 
för att nämna några

 

Med vänliga hälsningar
Liliane, Thomas & co

Kontor:
E-post:
08-560 200 22
info@treroda.se
old.treroda.se

Tre Röda AB


Denna företagsmarknadsföring är avsedd för företagsadresser. Marknadsföringslagen tillåter att skicka information till företag - även kallad juridiska personer. Exempel på enheter är företag, föreningar, stiftelser och kommuner. Vi marknadsför endast företagstjänster på  denna adress. Önskar du avregistrera dig från framtida utskick, klicka på länken nedan.
Jag vill avregistrera mig från Tre Rödas nyhetsbrev

 

 

 

 
Drivs av: it-solutions 4 U AB