Cannon Technologies Ltd

 

Cannons entré i ”skåpbranschen” startade redan 1978, då man började förse Englands försvars-industi med ett antal specifika tekniska lösningar gällande i första hand utomhusskåp men senare också lösningar för inom-
husbruk.

Under mitten av 80-talet utvecklade man 19” & 23”-skåp för att möta önskemålet av standard-produkter och naturligtvis komma in på större marknader. I 1990 produktsortiment expanderades utbudet till att även erbjuda olika utomhusskåpslösingar samt EMC och IP skåp.

Man kom också i egen regi utveckla ett övervakningssystem
                                                                        - CannonGuard.


Under sent 90-tal etablerade Cannon Group produktionsenheter i norra Europa och Nord Amerika

Här hittar du alla tänkbara lösningar för skåp- och säkerhetslösningar, allt från modulära och permanenta datahallar till utomhusskåp:


 Infrastructure

Data Campus

Mini & Micro DC

Globe Trotter

Globe Trotter "DR"

Outdoor Solutions

Lease a Globe Trotter!

Free Form

Infrastructure  

Raceway and

Aisle Containment

 

 

 

 

 

2020-08-24

Nyheter från Tre Röda aug 2020

Länge sedan sist...

             ...och tiderna har sannerligen förändrats!
 

Vår senaste nyhet Novaerus
har i oberoende tester bevisats 
ta bort

99,99% av coronavirus i luft


Novaerus nanoteknologi är helt ofarlig för människa och miljö

 

Tillsammans med kontamineringsmattan noopli (f.d. SimStep)
dvs. mattan som tar bort det man drar in via skosulor och vagnshjul...


...skapas en unik möjlighet för Dig,
            dina medarbetare och kunder att 

i en säkrare form öppna upp verksamheten igen 

 


I förlängningen reduceras sjukfrånvaro,
sjukskrivningar och psykisk ohälsa

vilket ger

friskare personal och bättre prestationer 

 

Investeringen betalar sig från första dagen!

 

Utöver COVID-19 blir din miljö samtidigt fri från andra virustyper, bakterier, mögelsporer, VOC och 
andra skadliga partiklar

 

Köp eller leasa den modell som passar för ditt syfte; 
kontor, mötesrum, behandlingsrum, tandläkarmottagningar,
skolor, butiker, bostäder, hotell lobbyer och receptioner 
för att nämna några

 

Med vänliga hälsningar
Liliane, Thomas & co

Kontor:
E-post:
08-560 200 22
info@treroda.se
old.treroda.se

Tre Röda AB


Denna företagsmarknadsföring är avsedd för företagsadresser. Marknadsföringslagen tillåter att skicka information till företag - även kallad juridiska personer. Exempel på enheter är företag, föreningar, stiftelser och kommuner. Vi marknadsför endast företagstjänster på  denna adress. Önskar du avregistrera dig från framtida utskick, klicka på länken nedan.
Jag vill avregistrera mig från Tre Rödas nyhetsbrev

 

 

 

 
Drivs av: it-solutions 4 U AB