Awake-UPS

Är du förberedd för vad som kan hända med din IT-utrustning
vid
str öma vb  rott och åska?

Att skydda data och utrustning är något som är viktigt för alla, inte minst om du och ditt företag finns ”ute på landet”.
Att finnas i "stan" är ingen garanti. Där förekommer det också överspänningar.

Ditt företag kan bli helt utslaget om katastrofen gör sig gällande! Det behöver inte vara så drastiskt som att allt brinner ner, det kan ”räcka med” om att hela nätverket blivit utslaget. Har du back-up på dina värdefulla data?

Hur kan du minska riskerna?
       Det finns inget som garanterar allt.
               Vilka risker kan förebyggas, och det till rimliga kostnader?

                          Har det hänt, är det väldigt lätt att vara efterklok!
                                                                                                  
                                       "-Varför gjorde jag inte..."

Det första du bör göra är att köpa in en


                                      

En elektrisk enhet som tillhandahåller en avbrottsfri kraftförsörjning till elförbrukande utrustningar då ett strömavbrott eller andra störningar uppstår. Enheten installeras mellan den ingående kraftmatningen ("vägguttaget") och elförbrukaren (exempelvis en dator).

Här nedan finner du olika produktgrupper alla med det gemensamma,
att skydda ditt företag gentemot obehagliga händelser.
OBS! Klicka på bilderna nedan för mer info!

 

     
                      
     

Smart LED Patch Cords

2020-08-24

Nyheter från Tre Röda aug 2020

Länge sedan sist...

             ...och tiderna har sannerligen förändrats!
 

Vår senaste nyhet Novaerus
har i oberoende tester bevisats 
ta bort

99,99% av coronavirus i luft


Novaerus nanoteknologi är helt ofarlig för människa och miljö

 

Tillsammans med kontamineringsmattan noopli (f.d. SimStep)
dvs. mattan som tar bort det man drar in via skosulor och vagnshjul...


...skapas en unik möjlighet för Dig,
            dina medarbetare och kunder att 

i en säkrare form öppna upp verksamheten igen 

 


I förlängningen reduceras sjukfrånvaro,
sjukskrivningar och psykisk ohälsa

vilket ger

friskare personal och bättre prestationer 

 

Investeringen betalar sig från första dagen!

 

Utöver COVID-19 blir din miljö samtidigt fri från andra virustyper, bakterier, mögelsporer, VOC och 
andra skadliga partiklar

 

Köp eller leasa den modell som passar för ditt syfte; 
kontor, mötesrum, behandlingsrum, tandläkarmottagningar,
skolor, butiker, bostäder, hotell lobbyer och receptioner 
för att nämna några

 

Med vänliga hälsningar
Liliane, Thomas & co

Kontor:
E-post:
08-560 200 22
info@treroda.se
old.treroda.se

Tre Röda AB


Denna företagsmarknadsföring är avsedd för företagsadresser. Marknadsföringslagen tillåter att skicka information till företag - även kallad juridiska personer. Exempel på enheter är företag, föreningar, stiftelser och kommuner. Vi marknadsför endast företagstjänster på  denna adress. Önskar du avregistrera dig från framtida utskick, klicka på länken nedan.
Jag vill avregistrera mig från Tre Rödas nyhetsbrev

 

 

 

 
Drivs av: it-solutions 4 U AB