2020-08-29

News August 2020 from Tre Roda

Länge sedan sist...

             ...och tiderna har sannerligen förändrats!!!
 

Vår senaste nyhet Novaerus
har i oberoende tester
bevisats ta bort 99,99%
av CORONA-virus i luft!

Novaerus teknik är helt ofarlig för människa och miljö

 

Tillsammans med kontamineringsmattan noopli f.d. SimStep)
dvs. mattan som tar bort det man drar in via skosulor och vagnshjul...


...skapas en unik möjlighet för Dig,
            dina medarbetare och besökare
        att öppna upp verksamheten igen! I förlängningen reduceras sjukfrånvaro, sjukskrivningar och

psykisk ohälsa på arbetsplatsen vilker ger 

friskare personal och bättre prestationer! 

 

Investeringen betalar sig från första dagen!

 

Utöver COVID-19 blir din miljö samtidigt fri från andra virustyper, bakterier,
mögel, VOC´s och andra skadliga partiklar. 

Köp eller leasa den modell som passar för ditt syfte; kontor, mötesrum,
behandlingsrum, butik, bostad, lobbys för att nämna några.

 

Avslutningsvis så har Tre Röda sedan sist fått en ny medarbetare.
Vem är då den "nya"?

Liliane heter hon och kommer förstärka vårt företag!

Med vänliga hälsningar
Thomas Albinsson & Liliane Rothoff

Kontor:
E-post:
08-560 200 22
info@treroda.se
old.treroda.se

Tre Röda AB


Denna företagsmarknadsföring är avsedd för företagsadresser. Marknadsföringslagen tillåter att skicka information till företag - även kallad juridiska personer. Exempel på enheter är företag, föreningar, stiftelser och kommuner. Vi marknadsför endast företagstjänster på  denna adress. Önskar du avregistrera dig från framtida utskick, klicka på länken nedan.
Jag vill avregistrera mig från Tre Rödas nyhetsbrev

 

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.